Доколку ви е потребна правна помош, јавете се за консултации на
070 222 624
ilija@chilimanov.mk
                                                                                   


                                   

                                   
                                   
                                   
                                      Адвокатска канцеларија
                                                    Илија Чилиманов                                   
                                                   
                               

                                                
 

Добродојдовте!

 

Професионалност! Доверба! Ефикасност!


             Адвокатската канцеларија Илија Чилиманов е основана во 2001 год. во Скопје. Работејќи претежно на граѓанско правна материја, адвокатот има долгогодишно искуство од областа на граѓанското право, трговското право, трудовото право, авторско право и интелектуална сопственост.

              Доколку имате потреба од правна помош во наведените области, подготвени сме да ви понудиме професионална заштита на вашите права и интереси. Наоѓаме решенија за сложени правни проблеми и застапуваме домашни и странски, правни и физички лица, во постапки пред судови и државни институции.

             Пружаме услуги и совети за различни актуелни правни проблеми во согласност со најновите законски одредби.