Доколку ви е потребна правна помош, ?авете се за консултации на
070 222 624
ilija@chilimanov.mk
                                                                                   


                                   

                                   
                                   
                                   
                                      Адвокатска канцелари?а
                                                    Или?а Чилиманов                                   
                                                   
                               

                                                
 

Добродо?довте!

 

Професионалност! Доверба! Ефикасност!


             Адвокатската канцелари?а Или?а Чилиманов е основана во 2001 год. во Скоп?е. Работе??и претежно на гра?анско правна матери?а, адвокатот има долгогодишно искуство од областа на гра?анското право, трговското право, трудовото право, авторско право и интелектуална сопственост.

              Доколку имате потреба од правна помош во наведените области, подготвени сме да ви понудиме професионална заштита на вашите права и интереси. Нао?аме решени?а за сложени правни проблеми и застапуваме домашни и странски, правни и физички лица, во постапки пред судови и државни институции.

             Пружаме услуги и совети за различни актуелни правни проблеми во согласност со на?новите законски одредби.